Böcek İlaçlama

böcek ilaçlama

Hastalık taşıyıcı böcek ve haşereler işyerimizde, evimizde sağlığımızı tehdit eden faktörlerin en önemlilerinden biridir. Böcek ilaçlama sayesinde hem bu canlılardan kurtulmuş oluruz, hem de kendimizin, çalışanlarımızın ve ailemizin sağlığını güvence altına almış oluruz. Böcek ve haşereler evimizin, işyerimizin, yaşadığımız her mekanın istenmeyen canlılarıdır. Böcek ve haşereler insanlarda tiksinti duyulma özelliğinden dolayı psikolojik etkilerinin yanısıra özellikle tifo, tifüs, sarılık, veba gibi hastalıkların yayılmasına; böcek ısırığı, kaşıntı, deride dökülme, ağrı gibi fiziksel şikayetlere de sebep olur. Böcek sokması sonucu oluşan ağrılı şişiklerin önemi, sokulan yere ve böceğin türüne göre değişir. Böceklerle en iyi mücadele onların yaşadıkları ortamları yok etmektir.

Böcek ilaçlama ve haşere mücadelesi gıda hijyeninin önemli bir bölümünü oluşturur. Çünkü bunların bırakacakları kıl, tüy, böcek parçaları, ölü böcekler, biyolojik atıklar çok sayıda mikroorganizma içerir ve bulaşma kaynağıdır. İnsanların yaşadığı her yerde yaşayabilmeleri, hızla çoğalmaları, özellikle gıda maddelerinin bulunduğu kuytu ve nemli yerleri tercih etmeleri sürekli ve etkin bir mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Hamamböcekleri geceleri hareketlidir, gündüzleri larvaları ile beraber deliklerde, çatlaklarda ve cisimleri aralarında kendilerini gizlerler. Pek çok türünün kanadı vardır ancak nadiren uçarlar. Beslenme sırasında ağızlarından sıvı bir madde kusarlar. Pislik yuvalarının oluşmasında ve yiyeceklerin mahvolmasında en büyük etkenlerdir. Ayrıca hastalık yapan mikropların taşınmasını sağlarlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için yiyecek, içecek ve barınağa ihtiyaçları vardır.

Ev ve işyerlerinde görülen fare ve sıçanlar sağlığımızı tehdit etmektedirler. Fare ve sıçanların ortamda bulunmaları veya izlerinin görülmesi insanlar üzerinde olumsuz psikolojik etkilere yol açarak evlerde günlük yaşam ve faaliyetleri; işyerlerinde verimliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Fare ve sıçanlar, uzun mesafeleri yürüyebilen, yüzebilen ve tırmanabilen canlılardır. Patojen mikroorganizmaların geniş alanlara yayılmasına neden olurlar. Kemirme alışkanlıkları nedeniyle ev ve işyerlerinde bulunan elektrik kabloları, makineler ve elektronik sistemlere zarar verir; işgücü kaybı, güvenlik ve iletişim zaafiyetleri ve hatta yangınlara neden olurlar.

Bu nedenle Yakışır Temizlik;

 • Oteller
 • Evler
 • Depolar
 • Restoranlar
 • Gıda imalathaneleri
 • Mutfaklar
 • Süpermarketler
 • Hastahaneler
 • Ticarethaneler
 • Fabrikalar
 • Tekstil Atölyeleri
 • Mağazalar
 • Barlar
 • Yatlar

gibi yerlerin ilaçlanması ve zararlıların yok edilmesinde uzman mühendis ve personeli ile sizlere en iyi hizmeti vermeyi ilke edinmiştir.